Guidningar vid Anundshög sommaren 2019 
  

  

Onsdagsguidningar
(På svenska och engelska)
12/6 – 28/8  kl  18:00 – 19:45 

Dagliga guidningar
(På svenska och engelska)
1/7 – 4/8  kl 14 – 15

Samling vid Café Anund.
Pris: 60 kr /person.
Barn 0-16 år: Gratis
Betalning: Vid Café Anund.
Man kan också betala via SWISH direkt till guiden.