Guidningar vid Anundshög sommaren 2017 
  

  

Onsdagsguidningar
(På svenska och engelska)
14/6 – 30/8  kl  18:00 – 19:45 

Dagliga guidningar juni - augusti
(På svenska och engelska)
26/6 – 3/8  kl 14 – 15

Samling vid Café Anund.
Pris: 60 kr /person.
Barn 0-16 år: Gratis