Tillbaka...

To 12/10-17Föredrag
Det gudlösa folket – de postkristna svenskarna och religionen
på Karlsgatan 2, Västmanlands Museum, kl 18.00.
Varför tycker många att det är lite pinsamt att vara kristen?
Varför upplever många att buddhismen känns sympatisk medan islam känns hotfull och främmande?
Är svenskarna världens mest sekulariserade folk?
David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, föreläser utifrån sin mycket uppmärksammade bok ”Det gudlösa folket” (Molin & Sorgenfrei, 2015). Badelunda Hembygdsförening i samarbete med Västmanlands Läns Museum, Svenska Kyrkan och Västerås Humanistiska Förbund.