Program

Fr 22/6-18Traditionellt midsommarfirande
Vid Anundshög kl 14.00.
Kvällen innan kl 18.00 klär vi midsommarstången.
Sö 8/7-18Runstensutflykt
Samling vid Café Anund kl 16.00.
Samåkning med egna bilar.
Guide: Hasse Carsson
Sö 15/7-18Kungshögar i trakten
Samling vid Café Anund kl 16.00
Samåkning med egna bilar.
Guide: Hasse Carlsson
Sö 12/8-18Labyrintspel
vid labyrinten i Tibble
kl 16.00
Sö 26/8-18Arkeologidagen
kl 10 -16
"I skuggan av Anundshög - Upplev järnålder och medeltid vid Anundshög"
On 12/9-18Fackelvandring
Start Café Anund
Kl. 19.00