Föreningen

Styrelsen Badelunda Hembygdsförenig


Ordförande:
Göran Eriksson
tel. 070-590 92 78
goran@myrbygard.se
 
Vice ordförande:
Bengt Wallén
tel. 070-218 05 83
wallenbengt@gmail.se
 
Kassör:
Marianne Andersson
tel. 072-544 51 31
marianne.andersson.59@gmail.com
 
Sekreterare:
Therese Pettersson
tel. 070-290 06 17
therese.pettersson@compass-group-fs.com
 
Styrelseledamot:
Bengt Lindh
tel. 070-565 41 50
bengt_lindh@live.se
 
Styrelsesuppleant:
Mikael Eklund
tel. 070-687 85 55
mikael.o.eklund@gmail.com 
 
Styrelsesuppleant:
Ulla Wallén
tel. 073-443 89 34
wallenulla@hotmail.com
 
Styrelsesuppleant:
Anna Knapp
tel. 070-279 37 14
knappanna793@gmail.com

Styrelsesuppleant:
Annelie Öster Friberg
tel. 070-651 75 10
annelie.osterfriberg@telia.com

Kommittéer Badelunda Hembygdsförening

 
Program:
Maria Johannesson 
073-701 99 98
 
Kyrkskolan:
Bengt Wallén
070-218 05 83
 
Hantverk:
Christina Gunnarsson
073-654 57 01
 
Barn- och familjeverksamhet:
Sara Wallén
076-865 26 42
 
Redaktionen:
Per-Olof Flodberg
070-226 68 89

Guide:
Mikael Eklund
070-687 85 55