Bli medlem

Årsavgiften är 120kr/medlem, 60kr för "Barn och ungdom upp till 25 år".
Insätts på Bankgiro nr. 5083-4217
Ulla Wallén, telefon 0734- 43 89 34 kan svara på eventuella frågor eller skicka ett mail till wallenulla@hotmail.com