Dokument katalog: Naturgeografisk vandring 23/4-05

Dokument/Bild meny / Aktiviteter / Naturgeografisk vandring 23/4-05
xxNaturgeografisk vandring (2005-04-24-roffe)
Lördagen den 23/4 genomfördes en vandring längs Badelundaåsen, från Badelunda kyrka till Hälla. Vandringen leddes av Lennart Gladh. Fotograf: Roffe Grahn
xxNaturgeografisk vandring (2005-04-24-roffe)
Lennart Gladh på den del av åsen som idag påminner bäst om hur åsen såg ut under järnåldern. Fotot tagit under kraftledningen vid södra delen ned mot Hälla. E18 i bakgunden.
Fotograf: Roffe Grahn
xxNaturgeografisk vandring (2005-04-24-roffe)
Lennart Gladh och några av de 25 medlemmar som deltog i vandringen.
Fotograf: Roffe Grahn