Dokument katalog: Utflykt till Tumbo kyrka 1/10 2005

Dokument/Bild meny / Aktiviteter / Utflykt till Tumbo kyrka 1/10 2005
xxUtflykt till Tumbo kyrka 1/10 2005 (2005-10-08-roffe)
Bland gravstenar och runstenarpå Tumbo kyrkogård.
Foto: roffe grahn
xxUtflykt till Tumbo kyrka 1/10 2005 (2005-10-08-roffe)
Kritisk granskning av fornminne.
Foto: roffe grahn
xxUtflykt till Tumbo kyrka 1/10 2005 (2005-10-08-roffe)
Vi besökte de spännande och vackra järnålders-gravfälten söder och norr om Tumbo.
Foto: roffe grahn